ALPENVEREIN: Poistenie na horách

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti.

Po ukončení záchrany, ošetrenia alebo transportu je potrebné vypísať a zaslať niektorý z poistných formulárov na tam uvedené adresy. Tu sú na stiahnutie inštrukcie a poistné formuláre podľa druhu škodovej udalosti:

- Hlásenia nákladov na záchranné práce, návrat do vlasti a liečebného ošetrenia
- Hlásenia škôd z povinného poistenia
- Hlásenia škôd z poistenia právnej ochrany

Nahlásenie škody treba vyplniť po nemecky alebo po anglicky. Preklady slúžia iba ako pomôcka. Hlásenia škody vyplnené v slovenčine žiaľ nemôže poisťovateľ prijať.

Bližšie informácie o podmienkach členstva v Alpenverein si môžete pozrieť na Alpenverein Österreich – International alebo ako PDF súbor.

POZNÁMKA:
Österreichischer Alpenverein, ÖAV, ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné.


Podmienky pre jaskyniarov sme overili v centrále Alpenvereinu nad rámec všeobecných pdomienok s nasledovnou odpoveďou:
"Rescue costs after accidents by caving and speleology are insured, if caving is done not professional. Costs for medical treatment and repatriation in foreign countries are insured."
Robert Zenz
Versicherungsberater

v preklade:
"Náklady na záchranu po nehodách spôsobenych jaskyniarstvom (činnosťou v jaskyni) a speleológiou sú poistené, ak jaskyniarstvo (činnosť v jaskyni) nie je robená/vykonaná profesionálne. Náklady na lekárske ošetrenie a repatriáciu v zahraniči sú poistené."
Robert Zenz
positný poradca
P A R T N E R I
   
Copyright © 2014-2023 HORY.SK, s.r.o. Ak máte otázky alebo pripomienky napíšte nám na email: alpenverein@hory.sk.
Ochrana osobných údajov.