ALPENVEREIN: Poistenie na horách

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti.

Hlásenie o úraze na škodovom formulári (v nemeckom jazyku alebo anglickom jazyku) treba zaslať poisťovacej službe KNOX Versicherungs-management GmbH, Bundesstraße 23, A-6063 Rum, Austria. Preklad škodového formulára si môžete stiahnuť tu. Priložte aj kópiu potvrdenia o úhrade poistného, ktoré Vám posielame spolu s preukazom. Bližšie informácie o podmienkach členstva v Alpenverein nájdete tu.


Podmienky pre jaskyniarov sme overili v centrále Alpenvereinu nad rámec všeobecných pdomienok s nasledovnou odpoveďou:
"Rescue costs after accidents by caving and speleology are insured, if caving is done not professional. Costs for medical treatment and repatriation in foreign countries are insured."
Robert Zenz
Versicherungsberater

v preklade:
"Náklady na záchranu po nehodách spôsobenych jaskyniarstvom (činnosťou v jaskyni) a speleológiou sú poistené, ak jaskyniarstvo (činnosť v jaskyni) nie je robená/vykonaná profesionálne. Náklady na lekárske ošetrenie a repatriáciu v zahraniči sú poistené."
Robert Zenz
positný poradca
P A R T N E R I
     
Copyright © 2014 HIK o.z. Ak máte otázky alebo pripomienky napíšte nám na email: alpenverein@hory.sk.